Türkçe Web Seminerler

Çin Pamuğunu ve ABD İthalat Yönetmeliklerini Anlamak

 

Pamuğun Çin’deki tedarik zincirinde her bir aşamadan diğerine nasıl aktığını, ayrıca ABD’li ithalatçılara hizmet veren, önde gelen bir ticaret birliğinin şirketlere durumu değerlendirmelerine nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

 

+ Pamuk Tedariği: Çin Pamuğunu ve ABD İthalat Yönetmeliklerini Anlamak slaytlarını indirin

 

09/03/2021 tarihinde yayınlanan seminer

Katyonik Pamuk Teknolojilerindeki Gelişmeler

 

Son gelişmeler, pamuğun katyonize edilmesinde karşılaşılan geleneksel zorlukların üstesinden gelmeyi mümkün kılmıştır. Bu web semineri, alttaki konuları derinlemesine incelerken katyonik kimyaya da genel bir bakış sunar:

  • Maliyetleri düşürüp verimliliği artırmaya yarayan, ayrıca su kullanımını, enerji tüketimini ve muhtemelen su kirliliğini azaltmaya yardımcı olabilecek gelişmelere örnekler
  • Katyonik pamuk içeren ve ilham veren FABRICAST™ kumaş geliştirmeleri
  • Tedarikçi bilgileri

 

+ Katyonik Pamuk Teknolojilerindeki Gelişmeler slaytlarını indirin

16/02/2021 tarihinde yayınlanan seminer

Tüketiciler ve Giysiler

Değişen Dünyaya Uyum Sağlama

 

Tüketiciler ve Giysiler: Değişen Dünyaya Uyum Sağlama web semineri COVID’in tüketici eğilimleri üzerindeki etkilerine daha yakından bakıyor.

 

Cotton Incorporated Tüketici Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Müdürü Katherine Bruce’u alttaki konuları derinlemesine incelerken dinleyin:

  • COVID’in ekonomik ve harcamalara olan etkileri
  • Tüketicilerin giysi dolaplarındaki değişiklikler
  • Elyaf içeriği ve giysi dayanımı
  • Denim Jean pazarındaki trendler

 

+ Tüketiciler ve Giysiler slaytlarını indirin

14/12/2020 tarihinde yayınlanan seminer

Pamuk Tedariği

Tedarik Stratejilerini Düzenlemek için Temel Bilgiler

 

İşinizin içinde bulunduğu durum, düzenlemeler veya uygunluk gereksinimleri pamuk tedarik stratejinizi gözden geçirmenizi gerektiriyorsa; bu seminer tedarik planınızı değerlendirmek için gerekli olan temel bilgileri size sunacaktır.

 

+ Pamuk Tedariği: Tedarik Stratejilerini Düzenlemek için Temel Bilgiler sunum slaytlarını indir

10.02.2021 tarihinde yayınlanan web semineri

Yeni Normal

Günümüzde ve COVID-Sonrası Dünyada Yükselen Tüketici Trendleri

 

Yeni Normal: Günümüzde ve COVID-Sonrası Dünyada Yükselen Tüketici Trendleri semineri COVID’in tüketici trendlerine olan etkilerini derinlemesine inceliyor.

 

Global tüketici davranışları ve perakende uzmanı Jimmy Rowe’u COVID’in ekonomi ve tüketici harcamalarına olan etkilerini, tüketici gardırobundaki değişiklikleri, tüketici alışveriş alışkanlıklarındaki değişimleri, tatil alışverişinin bu yıl nasıl olacağını ve pek çok başka konuyu enine boyuna değerlendirirken dinleyin.

 

+ Yeni Normal sunum slaytlarını indirin

08.10.2020 tarihinde yayınlanan web semineri

Pamuk ve İklim Yol Haritası

Hazır Giyim Sektörünün Net Sıfıra Ulaşma Stratejileri

 

Michael Sadowski, hazır giyim endüstrisinin bilime dayalı sera gazı azaltma hedeflerine nasıl ulaşabileceğini tartışmak için geri dönüyor ve VF Corporation’da Küresel Sürdürülebilirlik ve Sorumlu Tedarik Başkan Yardımcısı Sean Cady, VF’in mevcut bilime dayalı hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planladıkları eylemleri hakkında konuşuyor.

 

+ Pamuk ve İklim Yol Haritası sunum slaytlarını indir

30.09.2020 tarihinde yayınlanan web semineri

Pamuk ve Bilim-Temelli Hedefler

Endüstrideki Gelişmeler ve Net Sıfıra Giden Yol

 

Dünya Kaynakları Enstitüsü’nde bağımsız bir danışman olan Michael Sadowski, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ni ve bu girişimin sera gazı emisyonlarını azaltmak için bilim-temelli hedefler belirleyen şirketleri desteklemeye yönelik rehberliğini tartışıyor.

 

+ Pamuk ve Bilim-Temelli Hedefler sunum slaytlarını indir

30.07.2020 tarihinde yayınlanan web semineri

Pamuk ve Toprak Sağlığı

Küresel Zorluklara Çözüm

 

Toprak Sağlığı Enstitüsü Bilimsel Baş Sorumlusu Dr. Cristine Morgan, toprak sağlığıyla ilgili sorunları ve sera gazı emisyonlarını azaltmanın, toprakta karbon depolanmasını artırmanın ve iklim değişikliğinin etkileri ile mücadele için tarımsal sistemlerde dayanıklılığı geliştirmenin bir yolu olarak rejeneratif tarım yönetiminin önemini tartışıyor.

 

+ Pamuk ve Toprak Sağlığı sunum slaytlarını indir

23.07.2020 tarihinde yayınlanan web semineri

Pazarı Anlamak

Ekonomi, Tüketiciler ve Perakendecilere Işık Tutmak

 

Pazarı Anlamak: Ekonomi, Tüketiciler ve Perakendecilere Işık Tutmak semineri COVID-19 sebebi ile ortaya çıkan tüketici davranışlarına ve içinde bulunduğumuz pazar koşullarına odaklanıyor.

 

Cotton Incorporated’da Stratejik Analizler Yöneticisi olan Jimmy Rowe’u COVID-19’un tüketici alışkanlıklarını nasıl yeniden şekillendirdiğini, online satışlardaki artışı ve moda endüstrisinde sürdürülebilirliğe olan yönelişi ele alırken dinleyin.

 

+ Pazarı Anlamak sunum slaytlarını indirin

23.06.2020 tarihinde yayınlanan web semineri

Endüstriyel Araçlarda Ölçütleri ve Kullanımı Anlamak

Pamuk ve Su Dizisi, 2. Bölüm

 

Cotton Incorporated’ın Sürdürülebilirlik Baş Sorumlusu Dr. Jesse Daystar, su kullanımı etkilerini nasıl ölçtüğümüze, karşılaştırdığımıza ve ilettiğimize odaklanıyor.

 

+ Endüstriyel Araçlarda Ölçütleri ve Kullanımı Anlamak sunum slaytlarını indir

28.05.2020 tarihinde yayınlanan web semineri

Tarımda Su Yönetimi Gün ışığına Çıkıyor

Pamuk ve Su Dizisi, 1. Bölüm

 

Cotton Incorporated’ın Tarım ve Çevre Araştırmaları Kıdemli Direktörü Dr. Ed Barnes, pamuk üretiminde su kullanım verimliliğini artırmak için devam eden araştırmaları tartışıyor.

 

+ Tarımda Su Yönetimini Açıklama sunum slaytlarını indirin

21.05.2020 tarihinde yayınlanan web semineri

Ticaret Anlaşmazlığı ve ABD Hazır Giyim Tedariği

 

Ticaret anlaşmazlığı, son birkaç yıldır tedarik zincirleri için önemli bir belirsizlik kaynağı olmuştur. Eylül 2019’dan bu yana ABD, Çin’de üretilen konfeksiyon ürünlerine ilişkin vergi artışlarını sürdürüyor.

 

+ Ticaret Anlaşmazlığı ve ABD Hazır Giyim Tedariği’nin Sunum Slaytlarını İndirin

+ ABD Pamuk-Yoğun Hazır Giyim Tedarik tablosundaki değişiklikler

28.02.2020 tarihinde yayınlanan web semineri

Tarife Anlaşmazlığı ve Pamuk Tedarik Zinciri

 

Bir yıldan uzun bir süredir, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı dönem dönem alevlenip sakinleşmeye devam ediyor. Bu durum, pamuk tedarik zincirlerinde elyaftan konfeksiyona kadar geniş bir yelpazedeki ürünleri etkiledi.

 

+ Tarife Anlaşmazlığı Sunum Slaytlarını İndirin

+ Geçiş Analizinin Tamamını Okuyun

+ Ortalama Giysi Ağırlıklarındaki Değişikliklerin Tamamını Okuyun

26.09.2019 tarihinde yayınlanan web semineri

Akıntıyı Tersine Çevirmek

Okyanuslarımızdaki Plastik Kirliliği Sorunu ile Mücadele

 

Okyanuslarımızdaki plastik kirliliği konusunu ele alan uzmanlarımız, bu sorunun üstesinden gelmek için bir plan öneriyor ve pamuk, polyester ve viskon de dahil olmak üzere çamaşır yıkamada mikroelyaf salınımı üzerine güncel araştırmalar sunuyor.

 

+ Akıntıyı Tersine Çevirmek Sunum Slaytlarını İndirin

20.03.2019 tarihinde yayınlanan web semineri

Denim Prosesler için Sürdürülebilir Çözümler

 

Web semineri sırasında uzman ekibimiz, denim proseslere indigo boyadan parça yıkamaya kadar tasarlanmış çeşitli sürdürülebilir teknolojilere odaklandı. Ayrıca sürdürülebilir pamuklu denim kumaş üretimi için hem kimyasal hem de mekanik çözümler keşfettiler ve Cotton Incorporated’a ait FABRICAST™ Koleksiyonundan ilham verici denim kumaş geliştirmedeki en son özelliklerden bazılarını sundular.

 

+ Denim Proseslerde Sürdürülebilir Çözümler Sunum Slaytlarını İndirin

26.09.2018 tarihinde yayınlanan web semineri

Sucul Ortamlarda Pamuğun Biyobozunabilirliği

 

California Üniversitesi, Santa Barbara ve North Carolina State Üniversitesi’nden araştırmacılar, mikroelyaflar üzerine yaptıkları araştırmaların ardındaki bilimi ve doğal çevreye teşkil ettikleri sorunları açıklıyor.

 

+ Sucul Ortamlarda Pamuğun Biyobozunabilirliği’nin Sunum Slaytlarını İndirin

24.04.2018 tarihinde yayınlanan web semineri

Pamuğun Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

 

Cotton Incorporated’ın Küresel Tedarik Zinciri Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mark Messura ve Tarım ve Çevre Araştırmaları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ed Barnes, tekstil endüstrisindeki karar vericiler için değerli bilgiler de dahil olmak üzere pamuk LCA’nın öne çıkan konularını tartışırken onlara kulak verin.

 

+ Pamuğun Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi’nin Sunum Slaytlarını İndirin

20.04.2017 tarihinde yayınlanan web semineri

Pamuğun Çeşitli Ortamlarda Biyobozunabilirliği

 

Pamuk ne kadar hızlı parçalanır?

 

Son çalışmalar, kompost bir ortamda ve kanalizasyon ve septik sistemlerinde pamuğun biyolojik olarak bozunurluğunu değerlendirmektedir.

 

+ Çeşitli Ortamlarda Pamuğun Biyobozunabilirliği’nin Sunum Slaytlarını İndirin

27.03.2018 tarihinde yayınlanan web semineri

Sürdürülebilir Boyamada Gelişmeler

Yöntemler, Makine ve Prosesler

 

Pamuk boyacılığında kullanılan teknolojiler ve süreçler, tedarik zinciri ayak izini azaltmak için sürekli olarak gelişmektedir. Cotton Incorporated uzmanlarının makine, kimyasallar ve boyalardaki ilerlemeler – ve bu ürün ve süreçlerin çevresel etkilerini ölçmenin yolları ile ilgili görüşlerine kulak verin.

 

+ Sürdürülebilir Boyamada Gelişmeler Sunum Slaytlarını İndirin

12.07.2018 tarihinde yayınlanan web semineri

Pamuk Tedariği

Elyaf Kalitesi Nihai Ürününüzü Nasıl Etkiler?

 

Bu web seminerinde, Pamuk Tedariği: Elyaf Kalitesi Nihai Ürününüzü Nasıl Etkiler, aşağıdakiler dahil olmak üzere, nihai ürününüz için doğru pamuk elyafını seçmenin önemli noktalarını inceleyeceğiz: elyaf kalitesinin neden ve nasıl ölçüldüğü, pamuk elyaf seçimini ve son kullanımını optimize etmek için verilerin nasıl kullanıldığı, ürünlerinizde doğru elyafı kullanmak için bir işletme ile nasıl konuşulur, ve pamuk hakkında yaygın elyaf efsanelerine örnekler.

 

+ Pamuk Tedariği Sunum Slaytlarını İndirin

2017 tarihinde yayınlanan web semineri

Melanjdan Çizgilere

Katyonik Pamuk ile Sürdürülebilir Moda

 

Bu web semineri, boya verimliliğini artırmak, tasarım yelpazenizi büyütmek, tuz ve alkaliyi proseslerinizden çıkarmak ve ürün gamınıza daha fazla esneklik katmak için katyonik pamuğu nasıl kullanabileceğinizi açıklar.

 

+ Katyonik Pamuk Sunum Slaytlarını İndirin

+ Web seminerinden soruları ve cevapları görüntüleme

+ Bu web seminerinin İspanyolca versiyonundan çevrilen ek sorular

 

Bu sorular web semineri sunucuları David Earley ve Matt Farrell tarafından cevaplandı.
26.06.2016 tarihinde yayınlanan web semineri